Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Heltiderna ska vara hållbara – inte hopplösa

Kommunal vill att heltid ska bli norm i välfärdstjänsterna. Vi kräver skärpning av arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting – som säger att de vill skapa heltider, men i praktiken inte ger personalen vettiga förutsättningar att orka med en heltidstjänst.

Heltid som norm. Vad exakt menar vi med det?

För det första måste arbetsgivarna i välfärden börja erbjuda personalen heltidstjänster, på samma självklara sätt som det görs i industrin. Ingen arbetsgivare säger åt en bilmekaniker: ”Kan du tänka dig att jobba 83,5 procent?” Men undersköterskor erbjuds alltför sällan möjligheten att jobba heltid.

Verkstadsarbetaren antas vara en man och erbjuds därför fler timmar än undersköterskan som antas vara en kvinna. Så visar sig könsorättvisorna ännu en gång. Kvinnor antas fixa familjen och DeltidSKLvKommunalmän antas fixa försörjningen. Så görs hon beroende av honom, så förvägras kvinnor ekonomisk självständighet, i Sverige 2016.

Det är vansinne. Och det är en av anledningarna till att sju av tio pensionerade Kommunalkvinnor beroende av garantipension – det som tidigare kallades fattigpension.

För det andra måste heltiderna i välfärden vara hållbara – inte hopplösa.

Hopplösa heltider är när personalen tvingas jaga ihop sina egna heltider genom delade turer (arbetsdagar uppdelade med håltimmar), långa arbetspass och tät helgtjänstgöring. Verksamheten är underfinansierad – det finns för lite personal helt enkelt – så kommunerna lappar och lagar välfärden genom att slita ut personalen maximalt. Detta leder till sjukskrivningar och att yrket blir oattraktivt. Kvaliteten och kontinuiteten i välfärden hotas eftersom brukarna hela tiden får möta ny och stressad personal.

Det är dessutom slöseri med skattepengar, eftersom samhället bara använder en deltid av alla som yrkesutbildas.

Hållbara heltider är däremot när arbetsorganisationen, totalbemanningen och arbetstidens förläggning utformas för att personalen ska kunna jobba heltid. Det förbättrar arbetsmiljön, gör det lättare att rekrytera nya medarbetare och får personalen att må bättre och orka mer. Det höjer kvaliteten i välfärden.

Det är dessutom samhällsekonomiskt smart – eftersom de som jobbar heltid kan försörja sig själva, får en pension som går att leva på och betalar mer skatt.

Heltid som norm gynnar så klart personalen – men även alla som behöver välfärdstjänsterna. Barn, gamla, sjuka och deras anhöriga – alla mår vi bättre när välfärdsproffsen får förutsättningar att utföra sitt jobb på bästa sätt.