Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Lägesrapport från förhandlingarna – SKL har slopat sina värsta krav

Ibland kan avtalsrörelser framstå som nattsvarta historier. Facken och arbetsgivarna driver vitt skilda krav och verkar finnas på helt olika planeter. Att de ens kan sätta sig runt samma förhandlingsbord kan tyckas som en gåta.

När arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konkretiserade sina avtalskrav i mitten av januari tappade till och med jag, garvad avtalssekreterare i Kommunal, hakan. SKL önskade sig till exempel ett slopat löneavtal – alltså att facket inte ska ha något inflytande över lönerna över huvud taget.

Det har tagit några veckor, men nu upplever jag att samtalstonen är bättre igen. Det finns helt enkelt utrymme för konstruktiva förhandlingar. SKL driver inte längre verklighetsfrämmande och orealistiska krav som slopat löneavtal, slopade OB-ersättningar och att semester ska kunna läggas ut från den första maj till september. Istället förs just nu konstruktiva samtal mellan SKL och Kommunal om hur heltid som norm ska kunna införas i vårdens och omsorgens kvinnodominerade yrken.

Det betyder inte att allt är frid och fröjd.

Kommunal kräver löneökningar för alla medlemmar samt en särskild lönesatsning på undersköterskor. Att lägstalöner och ersättningar räknas upp och att heltid blir norm – även för anställda inom kommuner och landsting.

Arbetsgivarna i SKL svarar med att kräva sifferlösa avtal utan angivna lägstalöner. Det innebär för det första att välfärdsarbetarna inte skulle garanteras några löneökningar alls, och för det andra att de skulle kunna få hur låga löner som helst!

Kommunal kommer självklart aldrig att acceptera det. Temperaturen i avtalsrörelsen kommer att skruvas upp i takt med att förhandlingarna fortskrider. Men just nu är samtalen med SKL mer konstruktiva än på länge. Arbetsgivaren har slopat sina allra värsta krav och det är en framgång för Kommunals medlemmar.