Inlägg av:
Zara Leghissa

Hemtjänstens dag 27 januari

I ur och skur, alla dagar om året, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, tar sig hemtjänstens personal fram och genomför sina uppdrag och utöva sin yrkesprofession hemma hos dem som behöver deras stöd och hjälp. De bryter ensamhet för många äldre och sjuka och är ofta den enda sociala kontakten för dem.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

Förtidsröstning pågår!

Det är väl skyltat, handspriten står framme och uppmaning om att hålla avstånd är tydlig.
Jag träffar Anita, arbetsplatsombud, Karin och Anders som jobbar i församlingsgården, i kyrkan, i diakoni verksamhet och på kyrkogården.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

”Hur kan det komma sig att det värdesätts högre att gravsätta människor än att ge dem vård och omsorg medan de ännu lever?”

Idag har jag träffat anställda som arbetar inom äldreomsorg, rehabilitering, kyrkan och LSS tillsammans med Robert Sundberg, personlig assistent och deltidsbrandman och sektionsstyrelseledamot, Kari Aava, undersköterska och arbetsplatsombud och Veronica Frimodig Marklund, personlig assistent och huvudskyddsombud, i Boden och Harads.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

Arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj

En dag för oss som kämpar för ökad rättvisa och jämlikhet.
En dag för oss som jobbar för ett samhälle där välfärden och tryggheten tillhör alla – inte bara några.
För oss som tycker att var och en ska bidra efter förmåga – och att var och en ska få efter behov.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

Ta inte ifrån henne makten över hennes eget liv!

Hånad. Förminskad. Misstänkliggjord. Förföljd. Utfryst. Stalkad. Hotad. Misshandlad. Omintetgjord. Värdelös. Sexobjekt. Våldtagen. Mördad.
Det börjar någonstans eller slutar tvärt. Och det slutar illa.
Kvinnors utsatthet. 
Mäns våld mot kvinnor.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

När det fackliga löftet ska värnas samlar vi styrkorna.

Kampviljan är stark. Vi står beredda. Vi skyddar våra värn.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

”Fler måste vilja välja välfärden”

Det är arbetsplatsombudsutbildning på Kommunal Norrbottens avdelning i Luleå. Några deltagare är på plats och övriga medverkar via länk. Trots den rådande pandemin, ser vi till att stärka de viktigaste personerna inom Kommunal; de fackliga ombuden på arbetsplatserna.
Vi ställer inte in, vi ställer om.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

Sänk heltidsmåttet för nattarbetarna!

”Vi kräver rätt till heltid utan att behöva offra vår hälsa”

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

Skyddsombudets dag 21 oktober

Skyddsombud gör skillnad. Skyddsombud skapar trygghet. Skyddsombud räddar liv.
Tack för att ni finns!

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus. 

”Har han varit stygg mot dig?”

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Det omfattar även syskon och andra familje- och släktrelationer.
Kännetecknande är offrets nära relation och ofta starka känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårare för offret att utöva motstånd och bryta upp från relationen. Övergreppen utövas ofta inom hemmets väggar, sker under en längre period och tenderar att öka i intensitet med tiden.
Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. 2014 anmälde 17 400 kvinnor att de misshandlats (varav 3 770 var fridskränkning) av den person de hade en nära relation till. Motsvarande siffra avseende män var 3 485.

>

Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.