Inlägg av:
Simon Vinge

Statlig utredare med facit

”Har kvaliteten i äldreomsorgen blivit bättre i de kommuner som tillämpat LOV?”, var en av de frågor som statens utredare Greger Bengtsson skulle besvara (SOU 2014:12). Svaret presenterades idag på…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

”Plågade av juridikens dominans”

När Steven Kelman inledde det reformarbete på upphandlingsområdet som ledde till en helomvändning i synen på offentlig upphandl<ing under Clintonadministrationen, var det första han konstaterade: vi har länge varit plågade…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Upphandling: partydödare, men en av våra viktigaste välfärdsdiskussioner?

Kanske är upphandlingen det område där glappet mellan intresseväckande och betydelsefullt är som störst i svensk politik. För den konversation som inleds med för övrigt anser jag att upphandlingslagarna bör…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Sammanfattning Kommunal delar LO:s uppfattning med ett par klargöranden av extra relevans för vissa välfärdstjänster…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Könskrig, eller: vad ska vi med välfärden till?

Sanna Rayman kritiserar Svenskt Näringsliv för att de använder könskrigsretorik i strejkdebatten. Jag påpekar att Almega gör det även i frågan om driftsformer i välfärden, vilket Tenelius uppmärksammar i ett…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Utan LOV att styra

På ett seminarium fick jag nyligen frågan om varför Kommunal bryr sig om ”styrning” inom välfärdssektorn. Anledningen till att frågan dök upp, var att vi diskuterade antologin Från konkurrens till kvalitet,…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Avskaffa LOV!

”Ställ bara hårdare krav i avtalet så blir allt bra, eller följ upp bättre”, hör man ofta i debatten om offentliga upphandlingar. Kommunen köper välfärd från privata aktörer för många…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Från kongressen: bra förslag mot framtidens välfärd

I fredags tog Socialdemokraterna under sin kongress fram Framtidskontraktet och med detta dokument den politik som ska föras på en rad områden. Det kanske viktigaste området, och området som präglade…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Energiomställning nu!

Institutet för Internationell Ekonomi, IIES, höll ett stjärnspäckat seminarium förra veckan med anledning av sitt 50-årsjubileum. Närvarande på dagens andra diskussion, med växthuseffekten som tema, var bland andra Sir Nicholas…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Varför sparar vi pengar i ladan? Om det statliga överskottsmålet.

Det har skrivits mycket om regeringens överskottsmål, som innebär att staten över en konjunkturcykel ska spara en procent av BNP, och därmed minska statsskulden med samma belopp. Senast var det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer