Inlägg av:
Gästbloggare

Gästblogg: Gör om RUT-avdraget

En gästblogg av Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO Hur ska vi ha det med RUT-avdraget framöver? Reformen väcker fortfarande väldigt starka känslor. Oftast är man väldigt mycket emot eller väldigt mycket…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Förförelsen dialektik – om olikheten som samhällelig drivkraft.

En gästblogg av Joa Bergold, utredare på LO, tidigare på Kommunal ”Men förförelsen då? Vi måste ju ändå kunna medge att kvinnor och män inte är lika. Det finns biologiska…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Därför vill banken att vi ska tappa förtroendet för välfärden

Gästblogg av Anton Andersson, praktikant på Utredningsenheten våren 2011. SEB kom nyligen med en rapport som de presenterade på DN Debatt. De menar att rapporten visar att svenskarna är beredda…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

De högsta chefernas löner drar ifrån – Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner (2011)

En rapport av Anton Andersson juni 2011. Rapporten undersöker löneökningar för de högsta tjänstemännen i kommuner och landsting, kommunchefer och landstingsdirektörer, under tidsperioden 2000-2010. De högsta tjänstemännen de tio senaste…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kommunals medlemmar och den globala utmaningen (2010)

Dagens arbetsmarknad är globaliserad, allt fler på den svenska arbetsmarknaden är födda i något annat land. Samtidigt påverkar det globala kapitalet den offentliga sektorn i Sverige. I finanskrisens spår skär…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Stadge- och avgiftskommitténs rapport (2010)

Kommitténs uppdrag Förbundsstyrelsen beslutade på sammanträde den 21 oktober 2008 att tillsätta en gemensam stadge- och avgiftskommitté inför 2010 års kongress. Kommittén fick till uppgift att se över stadgefrågor som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kongressrapport: I alla människors vardag (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i oktober 2008 att tillsätta en kongressarbetsgrupp inför Kommunals kongress 2010. Uppdraget var att ta fram en sammanhållen strategi för att belysa medlemmarnas situation som samhällsmedborgare och utveckla…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Ett hästjobb för Kommunal (2010)

Rapporten visar att det starka engagemanget för hästarna bygger en stark yrkesstolthet bland hästnäringens yrkesgrupper. Däremot undergrävs yrkesstatusen av vaga kvalifikationskrav, bristande arbetsförhållande och oklara uppdelningar mellan arbete och hobby….

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Välfärdstjänsternas framtida finansiering (2010)

Ett lands samlade produktion mäts i bruttonationalprodukten, BNP. Denna produktion kan bland annat användas till privat och kommunal konsumtion. Den privata konsumtionen förväntas öka betydligt snabbare än den kommunala. Våra…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kön, lön och arbetstid (2010)

Rapporten Kön, lön och arbetstid belyser löner och arbetstider inom Kommunals kvinnodominerade avtalsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att ge ökad kunskap om löneskillnader mellan könen och kvinnors deltidsarbete. Rapporten…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer