Inlägg av:
Anna Werkelin Ahlin

Inte vet jag var politikerna hittar de där enkla jobben – i äldreomsorgen finns de då inte

Det finns inte några enkla jobb i vård och omsorg. Det finns bara en debatt om enkla jobb i vård och omsorg. En debatt som baseras på okunskap. För det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Nu sparkar vi igång det partsgemensamma arbetet för heltid som norm

Med deltidsarbete kommer oundvikligen en deltidsinkomst. Det är framförallt kvinnor som arbetar deltid. Många av dem ofrivilligt. Därför är det utbredda deltidsnormen i kvinnodominerade sektorer ett jämställdhetsproblem. Att göra heltid till norm är en avgörande jämställdhetsfråga och en förutsättning för kvinnors möjlighet till egen försörjning.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Det är mycket som är sjukt i äldreomsorgen

Och då syftar jag inte på att allt fler sjuka äldre som vårdas hemma, utan den tydliga symtom som kommer av nötande och tärande underfinansiering. Dagligen läser jag arga och stundtals…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Att vi inte skulle ha råd med välfärden är inte en sanning – det är en åsikt

Äldreomsorgen behöver uppdateras. Ambitionsnivån behöver höjas. Nästa gång någon påstår att vi inte har råd med välfärden är det din demokratiska skyldighet att ifrågasätta den ”sanningen”. Det är nämligen inte…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Den feministiska storstriden handlar om din mormors livsvillkor

Äldreomsorgen är en kvinnosfär. Hela 70 procent av de som får offentligt finansierad äldreomsorg är kvinnor. Och 70 procent av den omsorg som utförs obetalt av anhöriga till närstående står kvinnor…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Det är lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående. Men är det okej?

Får det lov att vara en god smörgås – eller bara en skälig? Det är klart att du vill ha en god smörgås att äta. Men om det är du som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Det är det lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående. Men är det okej?

Får det lov att vara en god smörgås – eller bara en skälig? Det är klart att du vill ha en god smörgås att äta. Men om det är du som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

De höjda trösklarnas konsekvenser

Det har blivit svårare att få plats på äldreboende. Det beror dels på att antalet boendeplatser minskat, men också att äldreomsorg beviljas mer restriktivt när pengar går före behov. Det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Newsflash: New Public Management är ingen bra grund för vård av svårt sjuka äldre i hemmet

Det snarare är regel än undantag att hemtjänstpersonalen inte har de goda förutsättningar att göra ett professionellt arbete, vilket vi bland annat skildrar i rapporterna Plats för proffsen och Lapptäcke…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Att var fjärde äldreboendeplats försvunnit tycks bara gå politiker förbi

Jag har tidigare bloggat om att det är pengarna som styr äldreomsorgen istället för de äldres behov. Det får en rad konsekvenser, de allra svåraste konsekvenserna blir för de allra äldsta och…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer