Inlägg av:
admin

Outsiders – fackets nyckelgrupp

  Gästblogg av Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR En del beskriver svensk fackföreningsrörelse som varandes i kris. Fallande medlemsantal och identitetskris brukar användas som kardinaltecken. Och visst finns det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet

  Blogg av Anna Ahlin, vikarierande utredare på Utredningsenheten Vi har hört det förut och nu får vi höra det igen. Om de problem som uppstår när vård, skola och omsorg…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Dags att höja våra röster!

Gästblogg av Johanna Palmström, chefredaktör för tidskriften Bang. På internationella kvinnodagen åttonde mars tog bristande jämställdhet som vanligt mycket plats i nyhetsrapporteringen. En helsida bland DN:s ekonomisidor hade rubriken ”Långt…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Sveriges familjepolitik i internationellt perspektiv

  Gästblogg av Tommy Ferrarini, docent i sociologi vid Stockholms universitet I västländerna har familjepolitiken ofta byggts ut under en tid då flera andra delar av välfärdsstaten utsatts för åtstramning. Denna…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Barnomsorg på obekväm tid – för vem?

Rapporten Barnomsorg på obekväm tid – för vem? från PWC, Samir Sandberg på uppdrag av Kommunal. Är det ur samhällets perspektiv lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen? Det är frågan som den här…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Den asexuella och kärlekslösa ålderdomen

  Gästblogg av Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL Direkt innan jul skickade RFSL in ett remissvar  på betänkandet ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet,…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Rosorna i världsbyn

Gästblogg av Helena Markstedt generalsekreterare på Fairtrade. ”Världens länder liknar allt mer kvarter i en global by”, så skrev Stefan Edman i den viktiga utredningen ”Bilen, biffen, bostaden”. Utredningen handlar…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över delbetänkande av Utredningen om patienters rätt, Vårdval i Sverige (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat delbetänkande. Med anledning av detta framför Kommunal följande synpunkter: Sammanfattning Utredningen om patientens rätt föreslår i sitt delbetänkande införandet av…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Personliga assistenters arbetssituation (2004)

Sammanfattning Yrkesgruppen personlig assistent tillkom 1994 i och med genomförandet av handikappreformen och införandet av två lagar, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387) och Lag…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer