Inlägg av:
admin

Deltid och arbetsförhållanden i äldreomsorgen

Madeleine Ehlin skriver om en alldeles färsk rapport från Kommunal som handlar om deltidens betydelse och kopplingen till arbetsförhållanden i äldreomsorgen. ”Det är viktigt att ett arbete för heltid som norm också är ett arbete för tillsvidareanställningar och att arbetsmiljö och tillräcklig bemanning prioriteras.”

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kommande forskningsrapport visar på försämrade arbetsvillkor i hemtjänsten – ”vi jobbar som på löpande band”

Gästblogg av rapportförfattaren och doktoranden Rebecka Strandell. Hemtjänsten har genomgått omfattande förändringar under de senaste decennierna och trots utmaningar med att behålla och rekrytera personal finns det begränsad kunskap om personalens arbetssituation. I vår rapport Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? visar vi hur hemtjänstpersonalens arbetssituation har förändrats mellan 2005 och 2015. Flera problematiska aspekter av personalens arbetsvillkor lyfts – brister som både bör och kan förändras för att personalen ska vilja och orka vara kvar i arbetet.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kommande forskningsrapport visar på försämrade arbetsvillkor i äldreboenden – ”Kroppen håller inte för detta arbete”

Gästblogg av rapportförfattaren och forskaren Anneli Stranz.

Att utbilda, rekrytera och behålla personal i äldreomsorgen har varit ett problem under lång tid och i och med den pågående ökningen av andelen äldre i befolkning aktualiseras detta ytterligare. Att skapa mer attraktiva arbetsförhållanden för omsorgspersonalen borde alltså prioriteras högt. Resultaten från den nordiska enkätstudie som vi presenterar i rapporten Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? visar en annan utveckling.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kommande forskningsrapport ”Ofrivillig deltid är betydligt vanligare i Sverige än i Danmark”

Gästblogg av rapportförfattaren och forskaren Marta Szebehely.

Den 15e februari presenterar jag och mina kollegor Rebecka Strandell och Anneli Stranz en rapport om hur äldreomsorgens arbetsvillkor har förändrats mellan 2005 och 2015. Rapporten bygger på enkätsvar från cirka 1 200 undersköterskor och vårdbiträden i den svenska äldreomsorgen och från cirka 4 400 i motsvarande yrkespositioner inom äldreomsorgen i Danmark, Finland och Norge.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Heltid som norm är en jämställdhetsfråga, inte en kvinnofälla

Kanske är det heltid och inte deltid som är en kvinnofälla? Det kanske är värre att kombinera heltidsarbete med ansvaret för hem och familj? Det finns ju andra värden än pengar, t. ex hälsa och välbefinnande! Detta resonemang kan vi läsa i en artikel i SvD, som är en del av en artikelserie om tid och arbete. Det finns några problem i artikeln och med de perspektiv som presenteras där. Dessa problem gäller synen på ekonomisk beroendeställning och jämställdhet.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Ann-Charlotte, undersköterska i Skönsmons hemtjänst: Mitt arbete har förändrats på ett fantastiskt sätt till fördel för mig, mina arbetskamrater och inte minst för våra kunder

Mitt namn är Ann-Charlotte. Jag är utbildad undersköterska och jobbar sedan 7 år tillbaka på hemtjänsten Skönsmon i Sundsvall. Nedan tänker jag berätta om något som förändrat mitt arbete på…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Att pussla med barnomsorg

Gästbloggare, Ameli Dahlqvist, har nyligen tagit masterexamen från Lunds Universitet och har i sin avslutande uppsats avhandlat livspusslet för ensamstående kvinnor med barn som arbetar obekväma arbetstider inom vården. ..då brukar…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Välfärdspolitiken står högt i Sverige och i EU

Blogg skriven av Lazo Sadik – nyutexaminerad utredningssociolog vid Stockholms Universitet praktiserande på Kommunals utredningsenhet. Medverkar för närvarande i projekt som rör äldreomsorg och pensioner. Den 24 april publicerade SOM-institutet…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Arbetstid som jämställdhetsfråga?

Gästblogg av Kristin Linderoth, doktorand i genusvetenskap När jag berättar att min doktorsavhandling ska handla om Kommunals strejk 2003 är den absolut vanligaste följdfrågan jag får: ”På vilket sätt är…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

F-ekonomi på bästa sändningstid?

  Gästblogg av Anna-Klara Bratt, chefredaktör för webbtidningen Feministiskt Perspektiv I söndags arrangerade Feministiskt Perspektiv Feministisk Tribunal i Stockholm tillsammans med bokhandeln Hallongrottan. Tack vare feminismens stöttare Benny Andersson fick…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer