Sök

Etikett:
Yeshiwork Wondmeneh

Debattera nu om samvetsstressen i vård och omsorg

Inga kommentarer

Arbetsmiljön i vården och omsorgen har börjat uppmärksammas allt mer och Kommunal som har arbetat för detta på olika sätt kan känna en försiktig optimism. Men en viktig anledning till det ökade intresset kan vara den ökande sjukskrivningen i sektorn,…
Läs hela inlägget »

Synen på kvinnans arbete bestämmer hennes arbetsmiljö

Inga kommentarer

Med hjälp av flera tillsynsinsatser och forskningsbaserade metoder har Arbetsmiljöverket under perioden 2011-2014 bland annat undersökt om kvinnodominerade arbetsplatser har sämre arbetsmiljöförutsättningar i förhållande till mansdominerade arbetsplatser.  Resultaten är nu sammanställda i en slutrapport som kom ut i slutet på…
Läs hela inlägget »

Början till slutet på delade turer i Norrköpings kommun

Inga kommentarer

Enligt Sveriges radio P4 Östergötland idag  har anställdas långa kamp fått gehör i Norrköpings kommun, som nu avskaffar delade turer som arbetstidschema inom vård och omsorg och i stället inför en ny organisation vid månadsskiftet. Detta är ett steg framåt…
Läs hela inlägget »

Dags för ett globalt krafttag för ett hållbart arbetsliv

Inga kommentarer

I en artikel i Svenska Dagbladet den 4 november 2014 uppmärksammar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson byggarbetsplatsolyckan i Stockholm som krävde två människoliv . Hon uttrycker det som alla känner – att varje liv som släcks på grund av brister i arbetsmiljön är…
Läs hela inlägget »

Kan arbetsmiljö orsaka ryggbesvär?

Inga kommentarer

En ny forskningssammanställning av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar på samband mellan arbetsmiljö och ryggbesvär . Bakom denna sammanställning står en grupp erfarna och väl renommerade forskare med olika spetskunskaper. På AFA Försäkringsseminarium den 14 oktober (www.afa) berättade representanter för gruppen om…
Läs hela inlägget »

Anna Bäséns vittnesmål om sin anställning hos ett hemtjänstföretag

Inga kommentarer

Jag läser och känner igen beskrivningarna i Anna Bäséns Wallraff-reportage  från de olika arbetsmiljöundersökningar som Kommunal gjort eller från flera av Annelie Nordströms blogginlägg om medlemmars villkor som hon brukar återge i samband med sina flitiga arbetsplatsbesök . Anna Bäsén…
Läs hela inlägget »

Det har länge varit dags att förebygga ohälsa i arbetet

Inga kommentarer

Sveriges radio ekot den 24 juni  sände ännu en nyhet om ökad psykisk stress på jobbet och om dess inverkan på hälsan. Nyheten är baserad på uppgifter från en undersökning som branschorganisationen Sveriges företagshälsor gjort. Undersökningen som ännu inte är…
Läs hela inlägget »

Om svenskhet och om mångfaldens villkor i äldreomsorgen

1 kommentar

Almedalen 1 juli 2013. Jag tilldelas en plats bland publiken till Sveriges televisions direkt sända debatt om svenskhet  men får ingen alls chans att yttra mig. Jag känner mig besviken eftersom jag tror mig kunnat bidra med en ny infallsvinkel….
Läs hela inlägget »

Osäkra nygamla prognoser om läget i kommunsektorn

Inga kommentarer

Kommunal spanar ständigt efter en ljusglimt i varenda budgetproposition, i alla prognoser eller ekonomiska utsikter. Huvudbryn är givetvis villkoren för medlemmarna/de anställda inom välfärdstjänstesektorn, men också utvecklingen av alla medborgares solidariskt finansierade välfärd; Kommunals medlemmar är ju också medborgare.   …
Läs hela inlägget »

Vårbudgeten 2013 och kommunsektorn

Inga kommentarer

I vårbudgeten 2013 lutar regeringen sig tillbaka och anser att ”en förbättrad ekonomiskt och arbetsmarknadsläge” under prognosperiodens slut (2017) kommer att bidra till ökade skatteintäkter och därmed stärka kommunsektorns finanser. Bland de fakta som presenteras i propositionen handlar ett om…
Läs hela inlägget »