Sök

Etikett:
Yeshiwork Wondmeneh

Ökad sjukfrånvaro bland vård- och omsorgsarbetare är ett kvitto på dåliga arbetsförhållanden

Inga kommentarer

I en kort analys med rubriken yrke och sjukfall beskriver försäkringskassan sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper samt hur den har utvecklats de senaste åren. Enligt analysen har vård- och omsorgsarbetare – undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare, vårdare och barnskötare tillsammans –…
Läs hela inlägget »

Vägen till ett friskt arbetsliv i vård och omsorg

Inga kommentarer

Debatten om det höga sjukskrivningstalet ökar i fart i och med regeringens tydliga signaler om att sätta gränser för utvecklingen. Frågan om hur denna negativa trend kan brytas engagerar många. Både forskare och praktiker diskuterar modeller för effektiv rehabilitering och…
Läs hela inlägget »

Strategier för frisknärvaro i arbetet

Inga kommentarer

”Ohälsosam stress på jobbet granskas”, är rubriken på Arbetsmiljöverkets pressmeddelande den 3 september 2015. ”För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som…
Läs hela inlägget »

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

Inga kommentarer

 ”Hälsan har ju uppmärksammats och debatterats alltmer i takt med den epidemiska ökningen av antalet sjukskrivningar. Det är beklagligt att ohälsan uppmärksammas som ett problem först när sjukskrivningarna skjuter i höjden. Problemet uppstår inte alls över en natt eller ens…
Läs hela inlägget »

Debattera nu om samvetsstressen i vård och omsorg

Inga kommentarer

Arbetsmiljön i vården och omsorgen har börjat uppmärksammas allt mer och Kommunal som har arbetat för detta på olika sätt kan känna en försiktig optimism. Men en viktig anledning till det ökade intresset kan vara den ökande sjukskrivningen i sektorn,…
Läs hela inlägget »

Synen på kvinnans arbete bestämmer hennes arbetsmiljö

Inga kommentarer

Med hjälp av flera tillsynsinsatser och forskningsbaserade metoder har Arbetsmiljöverket under perioden 2011-2014 bland annat undersökt om kvinnodominerade arbetsplatser har sämre arbetsmiljöförutsättningar i förhållande till mansdominerade arbetsplatser.  Resultaten är nu sammanställda i en slutrapport som kom ut i slutet på…
Läs hela inlägget »

Början till slutet på delade turer i Norrköpings kommun

Inga kommentarer

Enligt Sveriges radio P4 Östergötland idag  har anställdas långa kamp fått gehör i Norrköpings kommun, som nu avskaffar delade turer som arbetstidschema inom vård och omsorg och i stället inför en ny organisation vid månadsskiftet. Detta är ett steg framåt…
Läs hela inlägget »

Dags för ett globalt krafttag för ett hållbart arbetsliv

Inga kommentarer

I en artikel i Svenska Dagbladet den 4 november 2014 uppmärksammar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson byggarbetsplatsolyckan i Stockholm som krävde två människoliv . Hon uttrycker det som alla känner – att varje liv som släcks på grund av brister i arbetsmiljön är…
Läs hela inlägget »

Kan arbetsmiljö orsaka ryggbesvär?

Inga kommentarer

En ny forskningssammanställning av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar på samband mellan arbetsmiljö och ryggbesvär . Bakom denna sammanställning står en grupp erfarna och väl renommerade forskare med olika spetskunskaper. På AFA Försäkringsseminarium den 14 oktober (www.afa) berättade representanter för gruppen om…
Läs hela inlägget »