Sök

Etikett:
Yeshiwork Wondmeneh

En liten framgång under ett tragiskt år 2015

Inga kommentarer

Det är några dagar kvar tills år 2015 lämnar plats för 2016 och förpassas till ”dåtid”. Det har varit ett år av tragedier orsakade av terrordåd, ett år av massflykt undan bombningar och politisk skräck. Vi kommer aldrig att glömma…
Läs hela inlägget »

Sätt regeldebatten om sjukförsäkringen i karantän

Inga kommentarer

I Dagens samhälle debatterar Johan Forsell, riksdagsledamot (M) talesperson i sjukförsäkringsfrågor, om behov av hårdare regler för att bryta den ökande trenden i sjukfrånvaron och han framför två tydliga förslag. Det ena förslaget gäller att behålla den bortre gränsen i sjukförsäkringen och…
Läs hela inlägget »

Vägar till lägre sjukfrånvaro

Inga kommentarer

På DN Debatt den 27 november skriver Försäkringskassan om en fortsatt ökning i sjukpenningtalet, som år 2020 beräknas öka till 13 dagar från dagens 10,3 dagar.   Regeringens mål för 2020 är en minskning till 9 dagar. För att bryta trenden…
Läs hela inlägget »

Sjuk är inte bara den som inte är på jobbet

Inga kommentarer

Jag googlar efter information om läkares inställning till sjuknärvaro på jobbet och hittar en länk till Dagens Medicins debattsida, där AT läkare Jona Elings Knutsson skriver att läkare borde motarbeta både sin egen och sina patienters sjuknärvaro. Hon bygger detta…
Läs hela inlägget »

Ökad sjukfrånvaro bland vård- och omsorgsarbetare är ett kvitto på dåliga arbetsförhållanden

Inga kommentarer

I en kort analys med rubriken yrke och sjukfall beskriver försäkringskassan sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper samt hur den har utvecklats de senaste åren. Enligt analysen har vård- och omsorgsarbetare – undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare, vårdare och barnskötare tillsammans –…
Läs hela inlägget »

Vägen till ett friskt arbetsliv i vård och omsorg

Inga kommentarer

Debatten om det höga sjukskrivningstalet ökar i fart i och med regeringens tydliga signaler om att sätta gränser för utvecklingen. Frågan om hur denna negativa trend kan brytas engagerar många. Både forskare och praktiker diskuterar modeller för effektiv rehabilitering och…
Läs hela inlägget »

Strategier för frisknärvaro i arbetet

Inga kommentarer

”Ohälsosam stress på jobbet granskas”, är rubriken på Arbetsmiljöverkets pressmeddelande den 3 september 2015. ”För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som…
Läs hela inlägget »

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

Inga kommentarer

 ”Hälsan har ju uppmärksammats och debatterats alltmer i takt med den epidemiska ökningen av antalet sjukskrivningar. Det är beklagligt att ohälsan uppmärksammas som ett problem först när sjukskrivningarna skjuter i höjden. Problemet uppstår inte alls över en natt eller ens…
Läs hela inlägget »

Debattera nu om samvetsstressen i vård och omsorg

Inga kommentarer

Arbetsmiljön i vården och omsorgen har börjat uppmärksammas allt mer och Kommunal som har arbetat för detta på olika sätt kan känna en försiktig optimism. Men en viktig anledning till det ökade intresset kan vara den ökande sjukskrivningen i sektorn,…
Läs hela inlägget »

Synen på kvinnans arbete bestämmer hennes arbetsmiljö

Inga kommentarer

Med hjälp av flera tillsynsinsatser och forskningsbaserade metoder har Arbetsmiljöverket under perioden 2011-2014 bland annat undersökt om kvinnodominerade arbetsplatser har sämre arbetsmiljöförutsättningar i förhållande till mansdominerade arbetsplatser.  Resultaten är nu sammanställda i en slutrapport som kom ut i slutet på…
Läs hela inlägget »