Sök

Etikett:
Yeshiwork Wondmeneh

Beslut om arbetssjukdomar kan bero på synen på arbetsmiljön

Inga kommentarer

Igår publicerade AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro -2016. Rapporten visar bl.a. att yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har flest antal godkända allvarliga arbetsolycksfall bland kvinnor. Bland alla, oavsett kön, kommer denna yrkesgrupp på andra plats efter…
Läs hela inlägget »

Vissa saker känns som om de aldrig har varit borta

Inga kommentarer

Veckodagarna pressas ihop. Ibland eller ofta, kanske för ofta. Mellan två måndagar kommer kanske någon onsdag eller torsdag. Vart tar de övriga veckodagarna vägen? Jag försöker inte vara rolig, utan jag bara dramatiserar om den vanliga känslan av att tiden…
Läs hela inlägget »

Konsten att inte stirra sig blind på sjukfrånvaron

Inga kommentarer

Politiskt ansvariga (rödgrönrosa ledningen) i Göteborgs stad presenterade idag i Göteborgsposten en satsning på 20 miljoner kronor som ska finansiera pilotprojekt för att stärka arbetsmiljön och förbättra arbetsvillkoren i stadens verksamheter, där ohälsan tagit uttryck i hög sjukfrånvaro. Ett av projekten…
Läs hela inlägget »

Hälsoväxling eller en partsgemensam lösning

Inga kommentarer

Regeringens lagförslag Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna  kan inte ha undgått många. Enligt förslaget får arbetsgivare medfinansieringssansvar med 25 procent av sjukpenningskostnaderna för anställd vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. Kostnaderna för höga ohälsotal ska växlas mot sänkta…
Läs hela inlägget »

En liten framgång under ett tragiskt år 2015

Inga kommentarer

Det är några dagar kvar tills år 2015 lämnar plats för 2016 och förpassas till ”dåtid”. Det har varit ett år av tragedier orsakade av terrordåd, ett år av massflykt undan bombningar och politisk skräck. Vi kommer aldrig att glömma…
Läs hela inlägget »

Sätt regeldebatten om sjukförsäkringen i karantän

Inga kommentarer

I Dagens samhälle debatterar Johan Forsell, riksdagsledamot (M) talesperson i sjukförsäkringsfrågor, om behov av hårdare regler för att bryta den ökande trenden i sjukfrånvaron och han framför två tydliga förslag. Det ena förslaget gäller att behålla den bortre gränsen i sjukförsäkringen och…
Läs hela inlägget »

Vägar till lägre sjukfrånvaro

Inga kommentarer

På DN Debatt den 27 november skriver Försäkringskassan om en fortsatt ökning i sjukpenningtalet, som år 2020 beräknas öka till 13 dagar från dagens 10,3 dagar.   Regeringens mål för 2020 är en minskning till 9 dagar. För att bryta trenden…
Läs hela inlägget »

Sjuk är inte bara den som inte är på jobbet

Inga kommentarer

Jag googlar efter information om läkares inställning till sjuknärvaro på jobbet och hittar en länk till Dagens Medicins debattsida, där AT läkare Jona Elings Knutsson skriver att läkare borde motarbeta både sin egen och sina patienters sjuknärvaro. Hon bygger detta…
Läs hela inlägget »

Ökad sjukfrånvaro bland vård- och omsorgsarbetare är ett kvitto på dåliga arbetsförhållanden

Inga kommentarer

I en kort analys med rubriken yrke och sjukfall beskriver försäkringskassan sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper samt hur den har utvecklats de senaste åren. Enligt analysen har vård- och omsorgsarbetare – undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare, vårdare och barnskötare tillsammans –…
Läs hela inlägget »