Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Intressanta diskussioner i Strasbourg

Inga kommentarer

Under mars månad har det varit session i Strasbourg där flera intressanta och hårda diskussioner och beslut tagits. Den mesta akuta krisen just nu gäller EU:s budget. EU kommer att snart få problem med att betala räkningarna eftersom ministerrådet lovar runt men håller tunt. Problemen är särskilt prekära när det gäller de akuta insatserna som lovats till bl.a. Centralafrikanska republiken, […]

Det sovande folket

Inga kommentarer

Oavsett var du går träffar man på sovande människor. Närmare hälften av resenärerna i tunnelbanan (varierar över dygnet), i stolarna på varuhus, på parksoffor och i bilar sover. De som inte tar en tupplur på de fullpackade tågen håller på med telefonen. Ett fåtal studerar sin omgivning eller läser en bok. Sovande studenter i Tokyos tunnelbana hösten 2012. Copyright Humans […]

En önskan inför 2014

Inga kommentarer

LO är en feministisk organisation, enligt kongressbeslut. Det är en bit kvar tills LO helt ut är en feministisk organisation även i praktiken. I rapporten Jämställd representation 2013, Om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO,  skriven av Emil Johansson och Joa Bergold, framgår att kvinnornas andel bland ombud och styrelserepresentanter ökat inom LO-förbunden, men att de mest inflytelserika […]

De otrygga anställningarna ökar

Inga kommentarer

I Kommunals rapport Visstid på livstid? som släpptes i tisdags konstateras det att visstidsanställningar är ett utbrett och ökande problem inom många av de branscher som Kommunal organiserar. 2012 var hela 30 procent av de anställda inom Kommunals organisationsområde i kommunsektorn visstidsanställda. Inom vården och omsorgen är den privata sektorn sämst på att anställa sin personal tillsvidare. Men kommunerna är […]

En modern arbetslinje är en jämställd arbetslinje

Inga kommentarer

För Kommunal är rätten till heltid en central fråga. Utgångspunkten för en anställning ska alltid vara att den är en tillsvidareanställning på heltid. Tyvärr ser verkligheten för många av Kommunals medlemmar inte ut så idag. Deltidsarbetet är utbrett och visstidsanställningarna fortsätter att öka för fjärde året i rad. Endast 35 procent av kvinnorna som jobbar inom äldreomsorgen arbetar heltid. Inom […]

Vita jobb med svarta hål

Inga kommentarer

Det finns en mångfald som stadigt ökar i Norden: mångfalden i lön och arbetsvillkor. Det växer fram arbetsmarknader med osäkra villkor – förutom visstidsanställningar, deltider och timanställningar blir det vanligt till exempel i Norge med praktikplatser och andra former av korta subventionerade anställningar som sällan leder till ett riktigt jobb utan en ny praktikant sätts in istället, au-pairer från Filipinerna […]

Steg i rätt riktning men feltramp i argumenten

Inga kommentarer

I P1-morgon imorse diskuterades regeringens förslag att reservera 80 procent av föräldrapenningdagarna till barnets första fyra år. Förslaget finns i promemorian Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen. Förslaget är ett steg i rätt riktgning och liknar det förslag som togs fram i Karl-Petter Thorwaldssons utredning SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, trygghet, omvårdnad. Thorwaldssons förslag var att begränsa föräldrapenningen […]

Angående Pensionsåldersutredningens betänkande

Inga kommentarer

Igår tisdag presenterade Pensionsåldersutredningen sitt slutbetänkande. Ett begrepp utredningen lanserade och som kan bli centralt framöver är riktålder. Denna riktålder ska höjas i takt med att medborgare lever längre och alltså styras av den faktiska utvecklingen av medborgarnas medellivslängd. Även andra försäkringar ska anpassas till riktåldern, exempelvis a-kassa och sjukersättning. Den högsta åldern räknas på och höjs på så sätt […]

Om arbetsmiljön i budgetpropositionen 2013 och självmorden på France Télécom

Inga kommentarer

Jag kan inte låta bli att söka på ordet ”arbetsmiljö” i budgetpropositionen 2012/2013:1, utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och Arbetsliv. Jag trycker på sökrutans högra pil i PDF-texten. ”Jag kommer att veta vad jag vill hitta, när jag ser det”, tänker jag och upprepar piltryckningen. Och så bums, ett diagram fångar min uppmärksamhet.   Diagrammet beskriver förändringen över tid i andelen kvinnor och […]

Vem bör jobba inom äldreomsorgen?

Inga kommentarer

Jag har tidigare skrivit en blogg om det framtida rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen . Bara att täcka upp för pensionsavgångarna inom branschen de närmaste 20 åren behövs anställas närmare 200 000 personer . Det är väldigt många personer. Vem som kommer att vilja arbeta inom äldreomsorgen framöver är en mycket relevant fråga. Men kanske ännu viktigare är kanske vem som bör […]