Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande

Inlägg av:
Jenni Moverare

Medlemmarna i Vänervästs önskelista

Jag skulle så här inför jul vilja sammanfatta vad medlemmarna i Kommunal Vänerväst önskar sig utifrån alla de möten och samtal jag haft under året.

Manifestera mera!

November månad, kall och mörk. Energin är låg och väntan och längtan efter ljuset är påtaglig hos de flesta av oss. Likaså är väntan och längtan efter en bättre arbetssituation för många av Kommunals medlemmar.

Heltid som norm – en av våra viktigaste jämställdhetsreformer

På en mansdominerad arbetsplats, t. ex inom industrin, får de anställda aldrig frågan om vilken sysselsättningsgrad de ska arbeta. Det förväntas att man blir anställd på heltid, det är norm. Den förskjutningen måste vi se på hela den svenska arbetsmarknaden om vi ska gå i bräschen och kunna kalla oss ett jämställt land på riktigt.

Välfärdsarbetare, organisera er!

Det sägs att nya och yngre generationer i vårt samhälle idag är ointresserade av historien om fackföreningarnas uppkomst för mer än 100 år sedan. Att vi lever i en alltmer ”sköt dig själv och skit i andra”-anda och måste hitta nya incitament för att få människor att organisera sig. Ofta handlar det om att förmedla den individuella nyttan med ett medlemskap i en fackförening snarare än den kollektiva nyttan. Visst är mycket i historien förlegat och svårt att förhålla sig till utifrån det samhälle vi lever i idag. Men idén med en fackförening är i alla högsta grad aktuell.  Och det handlar inte bara om de unga. I takt med att organisationsgraden sjunker bland oss arbetare så försämras också våra villkor. För att kunna göra skillnad på riktigt måste fler inse att det är vi själva som har makten att påverka till det bättre och att vi måste göra det tillsammans.