Sök

Avtalsbloggen

Lenita Granlund om att vara avtalssekreterare för nordens största fackförbund.

Ett nytt avtal med SKL och Pacta är i hamn!

Inga kommentarer

Efter en och en halv veckas medlingsförhandlingar fick vi så ett medlarbud i söndags morse klockan 09:00. Svar på budet skulle lämnas senast klockan 14:00 samma dag.

Vi tackade till slut ja till medlarnas bud på 1 700 kronor, vilket är långt mer än arbetsgivarnas bud på 1 500 kronor. Som jag skrivit om tidigare krävde vi ökningar i krontal istället för i procent, för att inte öka lönegapet mellan mans- och kvinnodominerade branscher ytterligare. Vi krävde krontalsökningar i nivå med industrins avtal för att lågavlönade inte skulle halka efter och det har vi alltså fått!

Lönerna höjs alltså med lägst 1 700 kronor på en treårsperiod för en heltidsanställd, dessa pengar kommer nu att fördelas i lokala löneförhandlingar. Lägstalönen för den som är minst 19 år och yrkesutbildad höjs med samma krontal, dvs 1 700 kronor. Lägstalönen för outbildade höjs med 80 procent av krontalsökningen för respektive år.

Vi lyckades få igenom en hel del viktiga förbättringar när det gäller villkoren, 11 av våra 15 yrkanden om bättre villkor har infriats! Nu har vi t ex skrivningar i avtalet om att oavlönade håltimmar (s k delade turer) ska minimeras. Det här är en riktig stor seger för många av våra medlemmar! Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen. Vi lyckades också få igenom en rad förbättringar för visstidsanställda som ska ge bättre lön och företräde till längre anställningar. Även det är en stor framgång! 

Vi har förhandlat fram en extra föräldramånad och att blivande föräldrar nu har rätt att besöka mödravården med bibehållen lön vid två tillfällen och om arbetsgivaren har synnerliga skäl att avbryta din semester så ska du kompenseras med extra semesterdagar eller annan kompensation.

Vi har även fått in nya OB-ersättningsnivåer i kollektivavtalet. En för vanliga helgnätter och en vid storhelg. Det ska vara liknande skillnader att jobba dag eller natt på helger som på vardagar. OB-ersättningarna höjs med 7,4 procent fr o m den 1 oktober 2014.

I vår Bilaga E (gäller Räddningstjänsten) ökar schablonersättningen med 7,4 procent.

Ja, det här var lite kort om nyheterna i avtalet som gäller från den 1 april 2013 och löper till den 30 april 2016, mer kan du läsa på http://www.kommunal.se/.

Vi är mycket nöjda med avtalet och glada över att SKL nu har kommit till insikt om att jobben i välfärden måste göras attraktivare! 

Jag vill passa på att tacka alla engagerade medlemmar runt om i hela landet, tillsammans har vi visat att vi menar allvar och att vi är beredda att ta fajten! De senaste veckorna har vi känt ett historiskt stort stöd, både från medlemmar och från allmänheten! Det är en vinst i sig att situationen för våra grupper har uppmärksammats i så hög grad i media och framför allt i sociala medier. Exempelvis hade vi i fredags 118 000 besök på vår hemsida, att jämföra med sista dagen av avtalsrörelsen 2010 gällande SKL, då vi hade 21 000 besök! Vår bild ”Är det här okej?” har setts av över 500 000 personer på Facebook och har delats 6 897 gånger!!!

Jag vill även tacka alla LO-förbund och andra förbund för det starka stöd som vi har fått för vår kamp för rättvisa löner och bättre villkor!

Innan du kommenterar, läs våra regler för kommentarer.