Kommunal bloggar!

Inlägg av:
Elinor Odeberg

Mycket märklig argumentation från Socialstyrelsen

I veckan har det framgått att Socialstyrelsen i sitt remissvar avråder från Äldreomsorgsutredningens rekommendation om att införa legitimation för undersköterskor. Utifrån de krav som ställs på arbetet är det uppenbart varför en undersköterskelegitimation behövs.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Föräldraförsäkringen – en viktig facklig fråga

Det ojämställda uttaget av föräldrapenning slår hårdast mot arbetarkollektivet. En individualiserad föräldraförsäkring krävs för att göra tillsvidareanställning på heltid till norm.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Undersköterskelegitimation och synen på kvinnors arbete

Undersköterskorna fungerar som ledande exempel för den värdediskriminering som alla Kommunals kvinnodominerade yrkesgrupper drabbas av. En undersköterskelegitimation vore ett bevis på värdet av undersköterskans arbete och kompetens som skulle stärka patientsäkerheten och likvärdigheten i vård och omsorg.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Anställningstrygghet minst lika viktigt som meddelarfrihet

Idag föreslår regeringen ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i vård, skola och omsorg. Det är på tiden. Att privatanställda på samma sätt som offentligt anställda ska kunna tala med media…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Omställningsbar – inte utbytbar

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats kraftigt de senaste tre decennierna. Från att ha varit i huvudsak industribaserad är den nu i huvudsak tjänstebaserad. Fenomen som globalisering, digitalisering och marknadsintegrering har…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Osäkra jobb får inte bli arbetsgivarens smitväg

Idag presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett förslag om att arbetsgivare ska vara med och dela på kostnaden för långtidssjukskrivna. Förslaget syftar till att skapa ekonomiska incitament för arbetsgivare att arbeta…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

För lönesänkarna är en invandrare alltid en analfabet

Invandring kan vara lösningen på den demografiska utmaningen. I utredningen ”Migration, en åldrande befolkning och de offentliga finanserna” framgår det att i och med den växande andelen äldre krävs det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

20-tal äldreboenden i brand – ännu ingen misstänkt

Ett 20-tal planerade äldreboenden runtom i Sverige har brunnit de senaste månaderna. Ingen har gripits för dåden. Inatt brann ännu ett äldreboende, denna gång i Götene kommun. ”Jag är lite…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kan du städa en toalett på 2 minuter?

Nästan var tionde sjukhussäng i Sverige upptas av en patient med en vårdrelaterad infektion. Många av fallen hade kunnat undvikas om hygienen på sjukhus, äldreboenden och vårdhem var bättre. Expressens…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Avgiftsfri sjukvård för alla över 85 – mer populism än verkan

Regeringen har i budgeten aviserat att 200 miljoner årligen ska satsas på avgiftsfri vård för personer över 85 år,  vilket framställs som en av Vänsterpartiets segrar. Syftet är en mer jämlik…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer